สถานที่

พรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่

สถานที่ตั้ง 192 - 193 หมู่ 2
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย 

ชั้นที่1

Detail